College van beheer

Enkele jaren geleden heeft de Kerkenraad op advies van het college van beheer een besluit genomen over de te hanteren tarieven voor het gebruik van de Kerk.

 Onderdeel van dit besluit was dat voor de rouwdienst van een overleden kerklid ook een tarief werd vastgesteld. Voorheen was dit niet gebruikelijk in Luttelgeest.

Het college van beheer heeft destijds aan de Kerkenraad voorgesteld om toch een tarief hiervoor te hanteren (weliswaar veel lager dan voor de rouwdienst van een niet kerklid) omdat;

1. De ons omringende kerken wel een tarief hanteren,

2. We nu eenmaal wel kosten hebben die aan de rouwdienst verbonden zijn,

3. De uitvaartondernemingen er ons er standaard naar vragen en daarmee naar ons toe de indruk wekken dat een tarief te doen gebruikelijk is.

Alhoewel het destijds vermeld is in “de Schakel” is er vorig jaar in de gemeente discussie ontstaan over deze regel. De Kerkenraad heeft van meet af aan beseft dat het over een gevoelig onderwerp gaat maar gelet op de emoties in onze gemeente over dit onderwerp heeft de Kerkenraad besloten het tarief voor de rouwdiensten van “eigen” kerkleden weer terug op nul te zetten met ingang van 1 januari 2017.

 Het college van beheer is momenteel bezig om alle tarieven die we hanteren te evalueren nu we geen bezoldigde koster meer hebben maar werken met vrijwilligers. We proberen daarbij zoveel marktconforme tarieven te gaan hanteren.

 We zullen nadat de nieuwe tarieven zijn vastgesteld deze gaan publiceren op onze Kerk website.

 Nu we structureel meer dan € 10.000,- verlies per jaar draaien en dit jaar door de schade aan het dak van de Kerk een veelvoud daarvan, mag u van het college van beheer verwachten alert met de financiën om te gaan.

 

Wobbe Bouma