College van beheer

In januari hebben wij als college alle leden van PKN de Schakel een brief met envelop bezorgd voor de vrijwillige bijdrage voor onze kerkgemeenschap. Door deze jaarlijkse steun zijn wij in staat een actieve gemeenschap te zijn in ons dorp. Inmiddels zijn alle enveloppen ingeleverd/opgehaald en zijn we druk met het opmaken van de balans. Het ziet er naar uit dat we met elkaar weer een mooi bedrag bij elkaar hebben gebracht.

Een heel aantal leden voelt/is minder betrokken bij de kerk en ook hebben wij te maken met dorpsgenoten die vaker bij ons ‘kerken’ omdat de katholieke kerk gesloten is. Daarom is besloten het donateurschap in het leven te roepen. Hierover vindt u in de dorpskrant meer informatie.

Veel mensen vinden het belangrijk dat er een kerkgemeenschap in het dorp blijft, dat er een gebouw is welke beschikbaar is voor rouw- en trouwdiensten, dat er mensen beschikbaar zijn voor een luisterend oor of helpende hand. Vandaar dat een ieder zijn dank/steun kan betuigen door een donatie te doen aan PKN de Schakel.

Voorlopig bent u qua geldzaken weer even van ons af. Wij storten ons de komende tijd op onderhoud van het gebouw, verfbeurten e.d. Dank voor uw bijdrage en we ontmoeten u graag in onze kerk.

Namens het college, Karolien Tesselaar