Berichtje vanuit het College van Beheer

We hebben de bazaar weer achter de rug. Wat was het weer gezellig! Bovendien heeft het € 6.250,– opgebracht. Ook de kerk is weer spik en span! Bedankt allemaal voor de inzet!!

Onze koster Stien Beihuizen heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen met het kosterschap. Dit jaar is ze 25 jaar koster geweest en Stien vindt dit een mooie mijlpaal om te stoppen. We hebben met haar afgesproken dat ze dit jaar nog “vol” maakt. Dat betekent dat we na 31 december 2016 het kosterschap opnieuw moeten invullen.

Aangezien uit onze meerjarenbegroting blijkt dat we jaarlijks een tekort van een kleine € 10.000 ,– hebben gaan we proberen om vanaf 1 januari 2017 met vrijwilligers de kosterstaken in te vullen. We gaan nog informatie inwinnen en nadenken hoe we dat precies gaan doen.

Als u ideeën hierover heeft of wellicht een rol hierbij wilt spelen kunt u dat melden bij onze voorzitter Wobbe Bouma. U hebt nog genoeg de tijd om daar eens over na te denken!

Verder kan ik u melden dat wij elke eerste donderdag van de maand vergaderen en dat dit de leden zijn:

Wobbe Bouma, voorzitter,

Joke Verhage, secretaresse,

Meta Westenbrink, penningmeester,

Leendert Tuinhof, Henk Boeve, Hans de Vries, zijn de overige leden en de praktische klussers!

Administrateur: Einte Elsinga

Joke Verhage februari 2016