Beheer

Het college van beheer is verantwoordelijk voor de financiën van de kerk; hier vallen de kosten van het gebouw, pastoraat en preekvoorziening onder.

Tweemaal per jaar vragen wij onze leden om hun bijdrage voor de kerkgemeenschap: in oktober is het de gewoonte dat de dankdag vergezeld gaat van een collecte voor de kerk.

In januari vindt landelijk de actie Kerkbalans plaats, het moment om aan te geven wat de vrijwillige bijdrage is voor het komende jaar.

Als commissie brengen we de enveloppen langs en halen deze ook weer op.

Maandelijks wordt er vergaderd en beoordelen we welke acties plaats moeten vinden.