Vanuit de kerkenraad Juni 2015

In de dienst op eerste Pinksterdag hebben we weer de wisseling van ambtsdragers gehad.We hebben afscheid genomen van Jakob van der Werf, Margreet Langebeeke en Linda Wieringa. Zij hebben het beroep wat indertijd vanuit de gemeente op hen werd gedaan met heel veel inzet gestalte gegeven en we willen jullie alle drie daarvoor dan ook bijzonder bedanken!

Bevestigd werden Gerda Jonker als diaken en Jur Wieringa als ouderling. Heel fijn dat jullie mee willen doen in de kerkenraad en dat jullie je talenten geven aan onze gemeente! We wensen jullie Gods zegen toe.

Helaas blijft er nog een lege wijkouderlingenplek. Hoewel we veel mensen benaderd hebben, is het niet gelukt om deze plek ingevuld te krijgen. We gaan ons als kerkenraad bezinnen  hoe we dit gaan invullen, maar we schuiven dat waarschijnlijk door tot na de zomer.

Op Hemelvaartsdag zijn we dit keer als kerken aangeschoven bij de ontmoetingsochtend in de Bosfluiter. Waar we heel benieuwd naar zijn is hoe u dat ervaren heeft. Laat het ons weten!

We hebben ons indertijd uitgesproken dat we kerk voor het dorp willen zijn, is dit een goede manier??

We zijn als gemeenteleden uitgenodigd om mee te doen aan de lentewandeling die wordt georganiseerd door  PKN Bant. Dit zal zijn op 3 juni. Start om 19.00 uur vanaf de Bantsiliek. U kunt zich opgeven bij mij (06 51 81 21 70 of j.schipper@agroweb.nl) . Het is een beetje kort dag maar toch niet minder aanbevolen.

Tevens gaan we bekijken of we in de winteractiviteiten ook wat vaker kunnen optrekken met Bant. Nu gebeurt dat al met een gespreksgroep en natuurlijk jeugdkerk en Provider, maar als er gelegenheid is om vaker bij elkaar aan te schuiven: waarom niet! Tenslotte is het organiseren vaak een hele klus en als de opkomst dan groot, of groter, misschien zelfs grootst is, geeft dat toch meer voldoening.

Omdat het bleek dat in Bant 2 zomerzondagen niet ingevuld konden worden in het preekrooster schuiven ze die keren aan bij ons. Dit zal zijn op 12 juli en op 2 augustus. Uiteraard van harte welkom. We hebben al met elkaar afgesproken om volgend jaar in de zomerperiode één keer gezamenlijk in Bant te kerken en één keer in Luttelgeest, zodat die lastige zoektocht naar voorgangers in de zomer voor ons allen wat makkelijker zal zijn.

Tot zover. Namens de kerkenraad hartelijk groetend, Johan Schipper