Uitnodiging

Als Open Hof gemeente zijn wij zeer verheugd dat op 13 december a.s. Ds. Dirk van Keulen als predikant verbonden zal worden aan onze gemeente.

Graag hadden wij u voor deze dienst uitgenodigd, maar dat is vanwege het coronavirus niet mogelijk. Wel nodigen wij u van harte uit om de dienst digitaal met ons mee te vieren.

De dienst van verbintenis waarin Ds. Wout Oosterhof voor zal gaan, zal plaatsvinden op zondag 13 december om 10.00uur. U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl, waar u via Overijssel>Rijssen>Open Hof terecht komt bij de live uitzending van de dienst in de Open Hof te Rijssen.

Mocht u op 13 december niet in de gelegenheid zijn om de dienst mee te vieren, dan kunt u dat later alsnog via deze site doen.

Vol vertrouwen en met blijdschap kijken wij uit naar de komst van Dominee Dirk van Keulen!

Met een hartelijk groet,

Nico van Geenen (voorzitter) en Gerrit Pluimers (scriba)