Nieuws vanuit het dorpskerkenoverleg herfst 2014

Nieuws vanuit het dorpskerkenoverleg herfst 2014

Er staan voor komende winter en voorjaar verschillende activiteiten op de agenda, de dominees van de verschillende dorpskerken hebben een aantal bijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten staan open voor alle gemeenteleden van de dorpskerken. Verderop in deze uitgave treft u een beschrijving aan van de bijeenkomsten. Ook hangt er in uw dorpskerk een poster met alle data van de bijeenkomsten. De onderwerpen zijn zo gekozen dat er voor iedereen vast wel iets bij zit waar zijn/haar belangstelling naar uit gaat.

De cursus Pastoraat bij verlies en rouw en de cursus Leiderschap in de kerk  zijn gestart, we zijn blij dat hiervoor voldoende opgaves waren.

De vacante dorpskerken hebben een avond met elkaar ervaringen uitgewisseld over het beroepingswerk en de toegevoegde waarde  is het proces van bewustwording over eventuele mogelijkheden tot samenwerking.

Na een mooie presentatie over de organisatie van  ” De Passion” in Creil  als interkerkelijke jeugdactiviteit  hebben we met elkaar de intentie uitgesproken om op Witte Donderdag 2 april 2015 zoveel mogelijk jongeren van dorpskerken bij elkaar te brengen om “De Passion” te bekijken met elkaar.

De komende vergadering gaan we met elkaar bekijken hoe de gedenk/gedachtenishoek in de verschillende dorpskerken gerealiseerd is.

Iedere dorpskerk is vertegenwoordigd met een afgevaardigde, via deze persoon kunt u altijd reageren of ideeën aandragen, we staan er open voor!

Namens het dorpskerkenoverleg,

Tineke Bijdevaate ( voorzitter)

Margreet Langebeeke (secretaris)