Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten:

05-02 SHO                                      € 68,95

12-02 Werelddiaconaat                € 47,05

19-02 Zending                                € 41,25

26-02 Diaconie                               € 61,45

05-03 Binnenlands Diaconaat     € 91,05

De bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

 19-02 familie Voorn, 26-02 Janke de Roos, 05-03  Huib en Miny Fossen, 12-03 familie De Boer Schoolstraat

Jarige gemeente leden in de maand april:

Mw. Ina Lageweg hoopt 12 april 82 jaar te worden. Ina, we wensen je een goede verjaardag en een goed nieuw levensjaar toe!

Tot slot een afsluiting wat met groothuisbezoek gebruikt is:

Wij delen geloof, wij delen de hoop, die wij ontvangen van God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.

Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf totdat het een overvloed wordt.

 

Wij delen met jou en met iedereen de hoop en liefde van God.

Vijf broden, twee vissen de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.

Zo mogen wij delen met handen en hart totdat het een overvloed wordt.

 

Wij delen ver weg, we delen dichtbij. Eén kerk, één wereld, één God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak en niemand kwam iets tekort.

Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag als delen een deel van ons wordt.

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker