Nieuw: Polderbreed aanbod thema-avonden

De predikanten en kerkelijk werkers van het dorpskerkenoverleg willen gemeenteleden uit de dorpen van de Noordoostpolder bij elkaar brengen.

De protestantse kerken van de groendorpen bieden begin 2015 een serie thema-avonden aan.

Geloven.nu                                                          Ds. Gerlof van Rheenen

Nagele 15 januari

Een ontmoetingsavond voor dertigers (25-40 jaar) om te sparren over manieren om Jezus te volgen in je drukke leven

aanmelden tot één week van te voren

Ben jij 30-er (25-40 jaar) en wil je wat met je geloof? Denk jij ook wel eens: hoe doe ik dat in mijn drukke leven? Geloven.nu is een ontmoetingsavond om daarover te sparren met leeftijdsgenoten. Je gaat samen op zoek naar praktische manieren om antwoord te geven op Jezus’ oproep om Hem te volgen.

Donderdag 15 januari 2015, SOW-kerk Nagele, 20.00 uur

 

Kloosterleven                                                     Ds. Wim Kok

Creil 20 januari, 3 en 17 februari

Wat leer ik van het klooster; de betekenis van de kloostertraditie in onze gejaagde levens en de daarbij behorende wijze van Bijbel lezen

aanmelden vóór 1 januari

Wat leer ik van het klooster?

Ik ben nu tweemaal enkele dagen in het klooster geweest. Die ervaring zet mij op een nieuw spoor. In drie avonden willen wij zoeken naar de betekenis van de kloostertraditie voor ons, in onze drukke, gejaagde samenleving.

Voor de pauze bespreken we een hoofdstuk uit het boek van Wil Derkse: “Een levensregel voor beginners”. Van dit boek is al een 26e druk verschenen! De kracht van het boek is dat het de principes van het klooster weet te vertalen naar het drukke leven van onze tijd. Om structuur, rust en aandacht te zoeken. Om niet geleefd te worden, maar om te leven. En om God te zoeken in het gewone leven.  Na de pauze hebben we een lectio divina. Dit is een lezing van een Bijbelgedeelte zoals dat in de kloostertraditie gebeurt. In stilte ervaren we wat dit Bijbelgedeelte met ons doet. Het gaat om de dinsdagen 20 jan., 3 en 17 febr. 2015. Aanvang 20.00 uur. Plaats: De Ontmoetingskerk te Creil. Informatie en opgave bij: Ds. Wim Kok,tel. 0527-274355 Email: fam_kok@hotmail.com

Graag uiterlijk 31 dec. 2014. Max. 12 deelnemers.

Het duurt nog wel even, maar om de rust van het klooster te vinden moet je al vroeg plannen!

Dinsdag 20 januari 2015 eerste keer, Ontmoetingskerk te Creil, 20.00 uur

 

Morgengebed                                                     Ds. Erna Lensink 

Bant 28 januari

het maken van een morgengebed, de zondagse viering zonder dominee, maar met de traditie van het getijdengebed

aanmelden vóór 14 januari

Hoe kunnen we als gemeente de zondag blijven vieren, ook als we in de toekomst wellicht geen geld meer hebben om een vaste predikant/wekelijkse gastpredikant te betalen? De liturgie van het Morgengebed grijpt terug op de oude traditie van het Getijdengebed in het klooster.

Woensdag 28 januari 2015, Bant, Bantsiliek, 20.00-21.30 uur

 

Kerkdienst, anno nu                                          Ds. Wim Andel

Rutten 12 februari

het ontwikkelen van een toegankelijke en aansprekende kerkdienst die bij jouw gemeente past, met o.a. aandacht voor de muzikale elementen.

Toerustingsavond voor kerkenraadsleden, leden van liturgiecommissies en andere belangstellende gemeenteleden.

aanmelden vóór 1 februari

Hoe ziet de eredienst er uit, passend bij jouw gemeente?  Vorm en inhoud van de kerkdienst zijn onderwerp van bespreking. Met daarbij o.a. aandacht voor de muzikale elementen: moet deze beslist klassiek zijn of kan ook de popcultuur een plaats krijgen? Het boekwerkje van de derde missionaire ronde van de PKN “De missionaire eredienst” is een leidraad bij de bespreking.

Donderdag 12 februari 2015, Emmaüskerk, Rutten, 20.00 uur

 

 

 

Geloofsopvoeding                                              Dhr. Guus Doorn

Marknesse 18 maart

Hoe vertaal je geloofswaarden naar het gewone leven van alledag? Je kinderen iets meegeven over de waarde van het leven.

aanmelden vóór 1 maart

Je kinderen iets meegeven over de waarde van het leven. Dat er meer is dan je ziet. Aandacht voor elkaar, zorg voor anderen, voor het milieu … en wat die dingen met geloven te maken hebben. Hoe vertaal je geloofswaarden nou naar het gewone leven van alledag? Van ruzie maken tot feestjes bouwen. Verbindingen maken van wat je gelooft met de dagelijkse dingen.

Woensdag 18 maart 2015, Marknesse, 20.00 uur

Voor meer informatie en/of aanmelding: ds. Gerlof van Rheenen,

Email: predikant@pkn-nagele.nl of tel. 0527-652571 (op ma, di en do)