KUNST IN DE KERK

Zoals vele kerkgangers al hebben gezien is de vergaderzaal in de Schakel opgefleurd met schilderijen. Deze zijn van de hand van ondergetekende.

Het is niet de bedoeling dat deze er blijven hangen maar dat andere schilders of handwerkers daar ook terecht kunnen om te exposeren. In december wil ik graag plaatsmaken voor nieuwe gegadigden. Wanneer u slechts één of een paar stukken wil laten zien, dan kan dat ook omdat er meer zijn die enkele schilderijen willen ophangen. Die gaan dan gewoon samen.

Met december zijn ook de advent weken begonnen. Het zou mooi zijn als er werk komt te hangen dat gericht is op de kers- en wintertijd. U kan dat ruim zien, december is ook een donkere maand. Sneeuw- en winterlandschappen zijn welkom. Abstract zeker ook.

U kunt zich melden bij Ria Kragt, Amazonestraat 1, telefoon 202777 of via email

mefkragt@gmail.com  Ik neem dan contact met u op.