Kerst-inn 2018

KOM ZOALS JE BENT

Kerstavond 24 december 19:30h ‘De Schakel’

KERST-INN OP KERSTAVOND, 24 DECEMBER.

Op Kerstavond willen we een mooie, warme viering houden, waarin zang, muziek, een gedicht of verhaal een grote plaats innemen.

Er is geen dominee, maar we willen er als dorpsgenoten een prachtige Kerstavond van maken!

Heeft u een bijdrage voor deze avond, geef die dan door aan ondergetekende, zodat we een keuze kunnen maken uit het aanbod van gedichten, liederen, muziekstukken of solo’s.

Namens de voorbereidingsgroep, Piet Verhage