Kerk in het dorp

ACTIVITEITEN

Zoals jullie in de Luttelgeester media hebben vernomen, zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de dorpskerk. Samen wonen, samen werken, samen een dorp zin geven. Wij hebben er zin in. Ook wij als PR commissie gaan wij hier nog mooie en zinvolle stukken over schrijven. Op dit schrijfmoment staat de brainstormsessie van 8 oktober nog op de agenda.

Bij het schrijven van dit stuk, staat ook de Kerk & School viering nog op het programma. De Floreant, dominee Dirk, enthousiaste kinderen, creatieve juffen en meesters, vele vrijwilligers. Alle ingrediënten voor een b(l)oeiende viering!

PR commissie

Karolien Tesselaar-Van Tilburg, Elseleen Wieten-Jansen