Even voorstellen…………….

Achter in het activiteitenboekje heeft u het al kunnen lezen : er is een nieuwe commissie, de bijzondere diensten commisie, nu moet u dit heel breed zien, een aantal keren per jaar willen we ” iets bijzonders, iets anders” doen in de zondagochtenddienst of op de zondagmiddag. Voor de komende winterperiode zijn er al een aantal activiteiten gepland, in Schakel en dorpskrant wordt u op de hoogte gehouden wanneer deze activiteiten zijn.

Graag willen wij ook van u/jou horen wat u/je leuk vindt om eens in de kerk te doen, te zien of te horen. U/Je kunt de leden van de bijzondere diensten commissie hiervoor benaderen : Jannie Kamminga, Hilda van Maldegem, Folkert Kloosterman, Jakob van der Werf en Margreet Langebeeke

Voor het najaar en winter 2016 zijn we al weer op zoek naar leuke ideeën !!