Een kerk in beweging

FEBRUARI-MAART 2020

Terugblik

Op het moment dat ik dit schrijf, is het de 7e februari, dus moet de bazar nog plaatsvinden, maar wij kunnen in de toekomst kijken. Laat me raden: de bazar heeft weer een record opgebracht, de bezoekers hebben zich weer ouderwets vermaakt en de grote prijzen zijn bijna allemaal in Luttelgeest gevallen. De kerk is weer schoon en volgend jaar is er weer een bazar, gewoon omdat het kan! Wij genieten altijd elk jaar weer van de bazar!

 

Februari

Wij zijn een kerk in beweging, dus ook in februari bewegen wij ons weer voort. Op zondag 23 februari is dominee Kruithof-Looije uit Zwolle weer bij ons; een oude bekende die wij graag zien en horen.

 

Maart

Wat gaat de tijd toch snel. We kijken nu al uit naar het Paasproject. Wij hopen op veel kinderen van school. Het thema van het Veertigdagentijdproject is: ‘Een teken van leven’. Kom jij ook? Op 1 maart ook weer een Zin in… met Nelleke, Irma en Femmelien. Zie elders in de dorpskrant.

Inmiddels zijn we dan weer beland in de 40-dagentijd, 6 weken lang op weg naar Pasen. De tweede zondag van de Veertigdagentijd, op 8 maart is onze eigen dominee Dirk weer aanwezig en op 15 maart dominee Boersma uit Wapenveld.

 

En daarna…. komt er wel weer een nieuwe dorpskrant, dus volgende keer meer.

 

Kerkbalans 2020

In januari krijgen alle gemeenteleden een brief met daarin de vraag om hun financiële bijdrage voor 2020 door te geven/over te maken. Door deze bijdragen kan het gebouw onderhouden worden en de dominee betaald worden. Natuurlijk doen we voor deze bijdragen nog veel meer zaken voor onze geloofsgemeenschap en het dorp. Achter de schermen helpen we bijv. mensen die het niet zo makkelijk hebben en gaan we bij zowel gemeenteleden als dorpsgenoten op bezoek. In en om Luttelgeest zien we graag naar elkaar om.

 

Ook als niet-gemeentelid kunt u uiteraard uw bijdrage aan de kerk doen. Op de website is het donateursformulier te downloaden, deze kunt u dan toemailen of door de bus doen. De link is: https://www.pknluttelgeest.nl/lid-worden-bijdragen/

Van harte aanbevolen!

 

Tenslotte: Wie heeft belangstelling om mee te doen met liturgisch bloemschikken tijdens de Stille Week voor Pasen? Samen bedenken, zoeken naar symbolen en zodoende met bloemen en ander materiaal te zetten wat wij uit willen beelden. 17 maart om 19:30 uur in De Schakel willen we bij elkaar komen. Van harte welkom namens Jitske en Alda.

 

PR commissie Karolien & Elseleen