Actie: hulp aan vluchtelingen in Syrië

Rondvaart over het Ketelmeer met de “Zuiderzee”

 In de stad Swaiha, op het platteland van Syrië, verblijven 25.000 vluchtelingen uit de stad Aleppo, in veel gevallen alleen moeders en kinderen. De vaders zijn vaak vermist, gedood of in de gevangenis. Deze vluchtelingen hebben onze hulp nodig.

Wij willen in Swaiha een activiteitencentrum voor gezondheidszorg en scholen helpen bouwen. We kunnen helpen met wederopbouw nu Isis hier verdreven is.

Onze actie wordt ondersteund door de Wilde Ganzen.

U kunt steun geven door mee te varen met een rondvaart over het Ketelmeer met zijn mooie vogeleilanden aan boord van de “Zuiderzee”. Aan boord spelen we met het Rad van Avontuur (mooie prijzen!). Trui Bolscher is aan boord om te vertellen over haar reis naar de regio rond Syrië.

 

  • De vaarprijs € 27.50 incl. koffie/thee en cake, kunt u overmaken op t.n.v st.Humanitaire hulp Syrië Enschede NL33TRIO0781362768 U krijgt een bewijs van betaling dat meteen uw toegangsbewijs is.

U kunt u opgeven per mail: truibolscher@yahoo.com  of GAMBolscher@gmail.com

  • Afvaart : Zaterdag 13 October13.30 uur vanaf de Schipperskade Urk – aankomst 17 uur.

Stichting: www.humanitairehulpsyrie.nl     

Org : Klaas Ferbeek Noordoostpolder-Urk . tel: 0527-613741

zegt het voort>>>>>>