Wie zijn wij

In de oorsprong was er in elk dorp in de Noordoostspolder een katholiek, gereformeerde en hervormde kerk. PKN De Schakel is tegenwoordig de enige actieve kerk in Luttelgeest, onder de PKN-vlag. Wel geven we steeds meer invulling aan het dorpskerk zijn. 1x in de maand wordt een dienst/viering georganiseerd onder de noemer Zin in… Deze diensten laten zich niet vatten in een specifieke religieuze stroming.

Wj willen als geloofsgemeenschap een open huis zijn voor een ieder die samen zijn, troost, geluk, verdriet, bezieling enz. zoekt.

Met een actieve groep mensen kijken wij om naar onze leden (ingeschreven in de PKN gemeente Luttelgeest) en dorpsgenoten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat je elke 2 weken de informatie vanuit de kerk krijgt, met o.a. de agenda, nieuws uit de gemeente enz.

Kennismaking met Dominee E. van der Veen

Sinds eind januari 2021 ben ik pastoraal werkzaam in de gemeente. Na overleg met de ouderlingen heb ik inmiddels een aantal bezoeken afgelegd en die eerste kennismaking is mij goed bevallen!

In mijn werk als gemeentepredikant zijn er altijd twee belangrijke aspecten geweest waar ik de nodige tijd en zorg aan heb besteed:

  • erediensten …

Lees meer

Afscheid

Afscheid; vertrek als predikant uit Luttelgeest, en afscheid van papieren kerkblad.

Lees meer

Vanuit de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad nieuws; de laatste papieren Schakel, zonder eigen predikant, dienst live streamen.

Lees meer

Nieuws van de Diaconie

Nieuws van de diaconie; over de goede doelen in de maand december.

Lees meer