Kennismaking met Dominee E. van der Veen

Sinds eind januari 2021 ben ik pastoraal werkzaam in de gemeente. Na overleg met de ouderlingen heb ik inmiddels een aantal bezoeken afgelegd en die eerste kennismaking is mij goed bevallen!

In mijn werk als gemeentepredikant zijn er altijd twee belangrijke aspecten geweest waar ik de nodige tijd en zorg aan heb besteed:

 • erediensten in eigen gemeente en elders in het land
 • onderhouden van contacten met mensen in bijzondere omstandigheden

De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als ambulant predikant in vacante gemeenten en zo hoop ik u de komende vacaturetijd van dienst te kunnen zijn.

Als u aanleiding ziet voor een bezoek dan kunt u dat via uw wijkouderling kenbaar maken maar u mag mij natuurlijk ook rechtstreeks benaderen.

De aanleiding kan – ernstige – ziekte of een overlijden zijn maar ook wanneer u nadenkt over uw levenseinde kan het zinvol zijn om daar eens van gedachten over te wisselen. Wanneer u gewoon behoefte heeft aan een gesprek over geloofs- of levensvragen mag u ook een beroep op mij doen. De reden hoeft ook niet altijd diepzinnig te zijn…

Misschien is het goed om te zeggen dat een dergelijke ontmoeting niet aan leeftijd is gebonden dus ook jonge(re) mensen kunnen om een afspraak met mij maken.

Mochten er jongeren zijn die overwegen om belijdenis te doen, heb je trouwplannen of zou u een dankdienst willen houden vanwege een huwelijksjubileum dan kunt u of jij altijd contact met mij opnemen.

We hopen samen op zinvolle ontmoetingen!

Met hartelijke groet,

Ds. Evert van der Veen
Oldemarkt
epvdveen@hotmail.com
06 – 19442906

Afscheid

De titel van dit stukje is dubbel.

We nemen afscheid van ons blad ‘De Schakel’. Het gele blaadje, dat elke maand nieuws uit de kerk bevat en dat een overzicht biedt van de kerkdiensten voor de komende weken. De ervaring heeft wel geleerd – zeker in het jaar dat achter ons ligt – dat dat nieuws vaak wat belegen was. Vele keren heb ik het gevoel gehad een stukje te schrijven waarvan ik bij voorbaat eigenlijk al wel wist, dat het op het moment van uitkomen van het blaadje al weer achterhaald was. Daarom is het goed om voor het kerknieuws nu te kiezen voor een vorm die meer bij deze tijd past.

Afscheid heeft ook betrekking op mijn eigen afscheid van Luttelgeest. Op het moment dat ik dit schrijf, ligt de dienst waarin ik afscheid heb genomen een paar dagen achter ons. Ik ben nog steeds wat aan het ‘bijkomen’ van die dienst.

Wie de dienst heeft gezien, heeft gemerkt dat het afscheid me niet onberoerd heeft gelaten. Voor, tijdens en na de dienst gingen heel veel herinneringen door me heen. Ik ging heen en weer tussen momenten van groot verdriet, momenten van vreugde, momenten van diepgang. Herinneringen aan mensen en aan gesprekken kwamen in me boven. En – Karolien benoemde dat moment heel mooi in haar filmpje – ook momenten als het planten van kleine plantjes in de kas van Tesselaar. Ja, ik was drijfnat van het zweet en heb er dagen spierpijn van gehad. Al die herinneringen doen me beseffen, dat het ambt van predikant iets heel veelzijdigs is. Ik besef ook, dat in alle veelzijdigheid ik zeker niet in alles even goed ben. Het een ligt me beter dan het ander.

Het afscheid na de dienst heeft me enorm verrast. Zo bijzonder om door Johan Schipper en Gerard Blok te worden toegesproken. Johan legde terecht de vinger bij het feit dat ik beginnend predikant was, nog veel moest leren, en de valse start. Gerard raakte me met de symboliek van de Ginkgo Biloba. Zo bijzonder om zittend naast Barbara in de lege kerk te kijken en te luisteren naar de filmpjes van gemeenteleden.

Een grote verrassing was ook de muziek gespeeld door Jan Moens. Blijkbaar kenden jullie me beter dan ik dacht. Want ja, muziek is heel belangrijk voor me. Geen dag zonder dat er muziek klinkt in huis. Geen dag zonder Bach – ja, ‘die mag de maat der engelen slaan, de lieve lange dag’ (liedboek 737). Maar er zijn meer componisten die me lief zijn. Ik ga ze niet opnoemen. Of toch één: Arvo Pärt – hij leeft nog. Ken je ‘Spiegel im Spiegel’? Zo prachtig!

Wat een verrassing: de kruiwagen! We gaan in Rijssen een grotere tuin hebben dan in Zwolle. Wat geweldig handig, om dan een kruiwagen voor het grijpen te hebben staan. En zo leuk, dat we de tuin kunnen verfraaien met bollen uit Luttelgeest (dank daarvoor!). En de inhoud van de kruiwagen: we eten in Zwolle en in Utrecht (waar Barbara woont) deze week fijn groenten en fruit uit Luttelgeest. Ik heb ook wat uitgedeeld aan de buren in Zwolle. Dat hoort immers bij Dankdag.

Tot slot: dat boek met A4tjes. Het ligt op tafel. Ik blader erin, ik lees wat jullie hebben geschreven. Ik ben er heel dankbaar voor.

Veel dank dus! Een mooi afscheid.

Ik wens jullie alle goeds en Gods zegen toe.

En tot ziens! (volgend jaar hoop ik twee keer in een dienst te komen voorgaan)

Met hartelijke groeten,

Ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen.

November 2020, de makers van de Schakel maken de laatste papieren Schakel voor december.

Een speciaal moment. Want ja, dat gele blad zie je toch overal liggen. U weet, we gaan verder met alleen de digitale nieuwsbrief. Of het beter is weet ik niet, wat we wel weten is dat het veel gelezen wordt en dat we korter op het nieuws zitten. Cornelia Tilma, Piet van der Wal, de nieters en de rondbrengers willen we natuurlijk hartelijk bedanken voor hun diensten. U kunt dat natuurlijk ook persoonlijk doen als u ze tegenkomt.

We moeten nu verder zonder eigen predikant. Dat houdt ons natuurlijk bezig en we merken dat gelijk al in de maand december waar dominee Dirk een aantal keren stond ingeroosterd. Soms zullen we dingen op het laatste moment moeten regelen en daarom hopen we op begrip hiervoor. Zo het nu lijkt hebben we alle diensten in december ingevuld.

Doordat we kunnen streamen kunnen we soms iets eerder opnemen om dat op een later moment weer uit te zenden.

U zult begrijpen dat goede apparatuur ineens heel belangrijk is geworden. Graag zouden we hier meer geld voor vrij willen maken. We willen graag zo duidelijk mogelijk over komen. Beeld zonder geluid of andersom is zeer vervelend.

Kenneth is zeer handig met het systeem maar tegelijkertijd is het een hele taak aan het worden.

Dus vind je het leuk om een filmcamera te bedienen, meld je bij ons aan.

Laten we er samen een goede december maand van maken.

Met vriendelijke groet vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok.

Nieuws van de Diaconie

De donkere dagen voor kerst. De een voelt zich alleen, heeft een hekel aan de korte dagen of denkt terug aan een verdrietige gebeurtenis. De ander kijkt uit naar de gezelligheid en het samenzijn met familie en vrienden. Twee uitersten die samenkomen in kerst: de komst van Gods zoon, het eeuwige Licht.  Hij wil met ons optrekken, je vergezellen en troosten. Hij geeft ons het feest van de geboorte van Jezus Christus dat we samen mogen vieren.

Zending 2020

In de vorige Schakel is aandacht besteed aan de zending 2020. U kunt nog steeds uw jaarlijkse bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020. Maar u kunt de diaconie ook een automatische machtiging geven. In dat geval kunt u het formulier invullen dat bij de Schakel van november zat. Heeft u dit formulier niet meer? Neem dan contact op met de diaconie. We rekenen op uw gift.

Collecten in december

Op 6 december is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt bepaald door de Zin in… groep.

In december besteden we aandacht aan de kerstcampagne van Kerk in Actie. Traditioneel staan de kinderen centraal. We collecteren daarom op 13 en 25 december voor Kinderen in de knel.

Op 13 december collecteren we voor Kinderen betrekken bij diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en vertelt verhalen over kinderen ver weg. Hij laat zien wat er in de wereld gaande is en hoe wij daarin kunnen delen. Zo helpt Rainbow om de projecten van Kerk in Actie dichtbij te brengen. Kerk in Actie ontwikkelt bij de verhalen van Rainbow creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen, en daarmee de hele gemeente, op een speelse manier te betrekken bij diaconaat. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Maak uw geld over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Kids in Actie.

Op 25 december staan de vluchtelingenkinderen in Griekenland centraal. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hen gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie helpt vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert hen op een betere en kindvriendelijke plek te krijgen.  Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?

 • Voor 10 euro krijgt een vluchtelingenkind een pakket zeep en andere items voor persoonlijke verzorging
 • Voor 16 euro krijgt een vluchtelingengezin een voedselpakket
 • Voor 25 euro kan een vluchtelingenkind op Lesbos een maand naar school

Met kerst komen we voor hen in actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Griekenland.

Op 20 december staat onze eigen gemeente centraal.  We kennen allemaal wel iemand uit de gemeente die het moeilijk heeft, eenzaam is, ziek is, rouw heeft of gewoon een steuntje in de rug verdient. Gemeenteleden die in een verzorgingstehuis verblijven of hen die iets te vieren hebben. De diaconie probeert bij lief en leed zo goed mogelijk aandacht aan iedereen te geven door middel van een kaartje of met een bloemengroet. De collecte op 20 december willen hiervoor gebruiken. Helpt u mee om in 2021 dit werk voort te kunnen zetten? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. eigen gemeente.

Op 27 december collecteren we voor het opzetten van een thuiszorgproject in Capresti in Moldavië, een initiatief van MAX maakt het mogelijk. In Moldavië kost een week thuiszorg 6 euro. Per maand is dit 24 euro. Met hulp van donateurs begon MAX Maakt Mogelijk in 2009 een thuiszorg-project, met daarin opgenomen ‘eten via tafeltje-dekje’ voor 40 ouderen in Capresti dat rond gebracht wordt met fietsen (gedoneerd vanuit Nederland). In de loop der jaren is dit aantal chronisch en zieke ouderen zelfs uitgebreid naar 85. De nood onder de ouderen bleek gaandeweg zo groot dat uitbreiding onvermijdbaar was. Maar dit ging wel ten koste van de duur van het project. Jan Slagter: ‘’Het is op zo’n moment kiezen tussen twee kwaden, maar uiteindelijk zijn deze ouderen mensen van de dag. Daarom hebben we ervoor gekozen om de groep uit te breiden om zo snel mogelijk zoveel mogelijk ouderen te helpen.’’ Op jaarbasis kost het thuiszorg project in Capresti € 26.520,- Drie dagen per week krijgen 85 ouderen een warme maaltijd. En krijgen ze lichamelijke verzorging en medicijnen. Om een maand lang één oudere te helpen is 24 euro nodig.

Moldavië is het armste land van Europa. Verpleeghuizen zijn schaars in Moldavië en dus moeten de mensen, net als in Nederland, langer thuis blijven wonen. Ziek of aan bed gekluisterd doet daar niets aan af. Maar hulp is wel keihard nodig! De ouderen die nog in hun krot wonen en volledig afhankelijk zijn van verzorging via thuiszorg én eten dat aan huis gebracht, kunnen zich zonder thuiszorg en tafelt-dekje niet redden. Help u mee om samen met MAX dit project tot een succes te maken? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. diaconie.

Op 24 december en 31 december collecteren we voor de eigen diaconie. Tijdens iedere vergadering van de diaconie ligt er een dikke stapel post, nieuwsbrieven en bladen over allerlei goede doelen. Een teken dat veel mensen afhankelijk zijn van hulp. De diaconie probeert op een evenwichtige manier aandacht te geven aan goede doelen en maakt met enige regelmaat geld over. Helpt u mee om kinderen en volwassenen in nood en oorlogsgebieden een beter lever te geven? Maak dan uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. diaconie.

Het rekeningnummer van de diaconie is NL90RABO0396635121

Nieuws vanuit het College van Beheer.

Wat doet het college nu eigenlijk in deze coronatijden?!

Allereerst vergaderen we 1 keer per mnd. Misschien hebben we vanwege corona de vergadering van begin April gemist, maar daarna zijn we op afstand wel weer bij elkaar geweest. We overleggen dan over lopende zaken en we houden de begroting goed in de gaten.

Jullie konden in de eerste lockdown toch nog de zondagse “diensten” zien/beleven , eerst bij de dominee in de hal en later via streaming. Maar dat is behoorlijk ingewikkeld! En nog is soms het geluid niet goed, maar we hebben nu wel mooi beeld! Maar vraag niet hoeveel tijd daar in zit: uren en uren zitten proberen met kabeltjes en tablets en camera’s om het voor elkaar te krijgen! Kenneth, Bert en Leon (zoon van Bert) en andere beamteamleden hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen! En ook nog Pro Deo ! Bedankt hiervoor!!

Het college kreeg begin Mei van het RIVM richtlijnen hoe om te gaan met de anderhalve meter afstand, de looproutes en hygiëneregels. Als u de afgelopen maanden in de kerk bent geweest, dan heeft u het gemerkt!

De oprit naar de Schakel is schoongemaakt en ook zullen de boeien nog een schoonmaakbeurt krijgen, maar Bendiks heeft een nieuwe knie, dus dat wordt even uitgesteld. Voor komend voorjaar staan de voorzetramen op de lijst om vernieuwd te worden en dat is nog een hele klus!

Ook heeft u inmiddels het verzoek of envelop ontvangen voor de dankdagcollecte. Eind Januari staat de actie Kerkbalans weer op de agenda.

In deze rare tijden komt er via de collectes minder geld binnen, maar er zijn heel wat gemeenteleden die spontaan wat overmaken voor de kerk en diaconie. Dank daarvoor!

In het college zitten de volgende leden: Bert als voorzitter, Karolien, Einte, Folkert, Bendiks en ondergetekende. Heeft u vragen ergens over, dan kunt u een van ons benaderen.

Groet, Joke Verhage

Jeugdnieuws

“Blij, blij mijn hartje is zo blij”

We eindigden de vorige schakel jeugdnieuws met dat we onder alle omstandigheden wat er ook gebeurt in je leven toch blij kunt zijn. Dat klinkt onwerkelijk en toch is het waar voor wie gelooft en moest ik aan het liedje denken wat mij vroeger geleerd werd “ Blij, blij mijn hartje is zo blij “ ik denk dat iedereen het liedje wel kent en anders luister het maar eens via de link hieronder. Het liedje gaat verder “ want Jezus is een Vriend van mij, daarom is mijn hartje zo blij “. Mooi is dat eigenlijk dat een liedje dan in je hoofd blijft zitten en je herinnert aan dat Jezus je blij maakt ook als het wat tegenzit of in deze moeilijke tijd.

Dit is de laatste papieren Schakel, we gaan met de tijd mee zogezegd. Ik heb ook wel eens gedacht/gezegd als kerk zouden we voor de maatschappij uit mogen gaan met de moderne middelen die er zijn en nog gaan komen. De digitale schakel/nieuwsbrief geeft meer mogelijkheden en eerlijk gezegd ben ik daar heel erg blij mee, het draagt bij om nog meer mensen en vooral jongeren te bereiken. De moderne tijd gaat door en we mogen daarin mee gaan, God blijft dezelfde, maar we gaan meer van Hem merken als we met deze digitale middelen ons meer open stellen. Het gaat om ons eigen hart, durven/kunnen we het open stellen voor Zijn liefde.

Dat brengt ons ook dichter bij de Kersttijd, de adventstijd is begonnen en we kijken uit naar de komst van het kindje Jezus. Ieder mens heeft een verlangen naar een liefdevolle wereld zonder oorlog, rampen, ziekten, eenzaamheid enz. Als wij mensen van vandaag de dag de komst van Here Jezus verwachten is er geloof, hoop en liefde, maar ook zicht op een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat we de jeugd en elkaar vertellen er is toekomst een blij vooruitzicht en dat gaat verder dan dit aardse leven. Fijn Kerstfeest!

Provider

We hebben de activiteiten rondom de provider jeugd aangepast, dat betekent o.a. digitale ontmoetingen. We hebben de jongeren “ een hart onder de riem gestoken “ door ze persoonlijk een goodybag te brengen. Hierin zaten allerlei dingetjes om de jeugd te helpen deze tijd door te komen. Een kaartje, een pluche hartje, een blijf gezond appel, een reep chocola en snoepjes, een sieraad met “ je bent een parel in Gods handen “, een steen met geloof, hoop en liefde, tulpenbollen, een dagboekje voor de advent periode, een interactieve Bijbel en een kaarsje. Komende advent periode gaan we een kerstengelproject doen en zullen we elkaar digitaal ontmoeten en hopelijk rond Kerst elkaar weer fysiek te ontmoeten. Elke zondag hebben we de mogelijkheid om naar de Livestream van onze kerk te kijken en daarna de Beamdienst, zie de link hieronder.

https://beam.eo.nl/beam-kerkdienst-op-npo2-en-youtube

Kindernevendienst

Dit jaar zal in samenwerking met de Floreant een kerstproject georganiseerd worden. Aan de hand van een projectboekje wat ouders en kinderen zullen krijgen. Een boekje voor de kinderen om thuis advent mee te vieren. Met voor elke dag verhalen, gebeden en activiteiten. Wat is het beste nieuws dat je kan bedenken? Daar denken we deze adventtijd over na.

Voor de kleinere kinderen is er een geweldige video serie dat “de Henkieshow “ heet. Deze serie kan jonge gezinnen helpen om de Bijbelverhalen (nog beter) te leren kennen.

Kijk maar eens naar de onderstaande links.

Jezus laat de storm liggen!

Jezus geneest een blinde man!

Jongeren

In januari start de jeugdalpha cursus en de jeugd zal persoonlijk hiervoor benaderd worden. Uiteraard is de cursus geheel vrijblijvend, na de 1e avond kun je zelf beslissen of je de cursus wil blijven volgen. Kijk eens naar dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=cii1Eef3cis.

Hoe verder?

We gaan verder met informatie geven over jeugd in de digitale nieuwsbief en op de website van de kerk. Er zijn nog meer mogelijkheden om elkaar op de hoogte te houden over alles wat met kerk zijn te maken heeft en ik hoop dat we ook daarmee aan de slag gaan. Het zijn mooie middelen om te verbinden.

Kenneth Verbeek.

Uitnodiging

Als Open Hof gemeente zijn wij zeer verheugd dat op 13 december a.s. Ds. Dirk van Keulen als predikant verbonden zal worden aan onze gemeente.

Graag hadden wij u voor deze dienst uitgenodigd, maar dat is vanwege het coronavirus niet mogelijk. Wel nodigen wij u van harte uit om de dienst digitaal met ons mee te vieren.

De dienst van verbintenis waarin Ds. Wout Oosterhof voor zal gaan, zal plaatsvinden op zondag 13 december om 10.00uur. U kunt deze dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl, waar u via Overijssel>Rijssen>Open Hof terecht komt bij de live uitzending van de dienst in de Open Hof te Rijssen.

Mocht u op 13 december niet in de gelegenheid zijn om de dienst mee te vieren, dan kunt u dat later alsnog via deze site doen.

Vol vertrouwen en met blijdschap kijken wij uit naar de komst van Dominee Dirk van Keulen!

Met een hartelijk groet,

Nico van Geenen (voorzitter) en Gerrit Pluimers (scriba)

Heer, herinner U de namen.

Het blijft lastig: op de twintigste van de maand een kerkbladstukje schrijven. En eigenlijk van te voren weten: dit stukje zal wel weer achterhaald zijn op het moment dat de gele boekjes bij jullie thuis worden bezorgd. Met dat in het achterhoofd schrijf ik dit stukje:

Afgelopen tijd hebben we gemerkt hoe snel het kan gaan met dat akelige virus. Hadden we in het voorjaar de ‘eerste golf’, nu zitten we midden in de ‘tweede golf’. Inmiddels heeft de kerkenraad besloten dat de diensten weer alleen via de computer te volgen zullen zijn. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar ik ben het er helemaal mee eens!

Het betekent dat ik in de dienst van 8 november afscheid van jullie zal nemen via een beeldscherm. Natuurlijk is dat niet ‘leuk’. Ik had me een afscheid anders voorgesteld. Maar we moeten het samen uithouden in de huidige situatie. Omdat er – naar ik begrijp – corona in het dorp is vastgesteld, kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn.

De huidige situatie zal ook wel gevolgen hebben voor de laatste dienst die ik voorlopig in Luttelgeest zal doen: de dienst van 22 november – de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Dat is altijd een bewogen zondag.

We gedenken hen die ons zijn ontvallen: ‘Heer, herinner u de namen’.

We noemen de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar zijn dat er vier: de oude mevrouw Verhage (op dat moment ons oudste gemeentelid), Theo de Boer, Bert Verhage en Auke Hibma. In de dienst van 22 november zullen we zoals we gewend zijn ter gedachtenis van hen een kaars aansteken.

Gewoonlijk steekt meestal een familielid de kaars aan. Maar nu we naar het zich laat aanzien geen gemeenteleden in de kerk kunnen verwelkomen, lijkt het mij het beste dat de ouderling van dienst dan de kaars aansteekt.

Meestal deelde ik aan het eind van die dienst dan de stenen uit, die kortere of langere tijd op de gedenktafel hebben gelegen. Gelet op de situatie lijkt het mij het beste dat we die stenen nog maar een jaar laten liggen. Velen van ons hebben immers die stenen nog niet of nauwelijks op de gedenktafel zien liggen. Hopelijk zal ergens in het jaar dat komt een moment aanbreken dat dat wel weer kan.

Maar we zijn op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gewend niet alleen de namen te noemen van dit jaar overleden gemeenteleden. We gaven ook altijd de gelegenheid dat iedereen naar voren mocht komen om een lichtje aan te steken. Een lichtje ter gedachtenis van iemand met wie je het leven deelde, vriendschap deelde, liefde deelde; iemand die je het leven schonk of aan wie je leven gaf.

Hoe moet dat nu? In de zeven jaar dat ik jullie predikant ben, heb ik gezien hoeveel dat aansteken van die lichtjes voor velen van jullie betekent. Dat kunnen we toch niet zomaar achterwege laten?

Daarom stel ik voor, dat je op het moment dat je op 22 november naar de dienst gaat kijken zorgt dat er een lichtje klaar ligt – een kaars of een waxinelichtje – en dat je lucifers bij de hand hebt. Net als alle voorgaande jaren zal ik het moment van het aansteken van de lichtjes aankondigen. Doe dat dan thuis. Denk aan degenen die nu bij God zijn. En realiseer je – hoe lastig dat misschien ook is –, dat je niet de enige bent die op dat moment een lichtje aansteekt. Zou juist de wetenschap dat ook anderen op dat moment lichtjes aansteken niet een verbondenheid tot stand kunnen brengen? Een vreemde verbondenheid, dat geef ik toe.

Maar… we steken lichtjes aan, omdat het licht van God ons en allen die ons voorgingen omstraalt. En liefde… liefde is over de dood heen.

Met hartelijke groeten,

Ds. Dirk van Keulen

Vanuit de kerkenraad

Beste mensen,

In verband met de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten geen risico te nemen en elke zondag de kerkdienst te streamen, zonder dat er gasten of gemeenteleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de afscheidsdienst voor dominee Dirk van Keulen op 8 november.

Jammer dat het zo moet maar veel andere opties zijn er niet. Als alles weer zo goed als normaal is zal Dominee Dirk van Keulen als gastpredikant nog een keer terug komen en krijgt iedereen de gelegenheid hem alsnog gedag te zeggen.

In deze ‘Schakel’ zal ook een brief zitten namens de ouderlingen wat betreft de papieren ‘Schakel’. Dit wordt de op een na laatste ‘Schakel’. Per 1 januari 2021 gaan we volledig over op de nieuwsbrief. Iedereen die de nieuwsbrief niet kan ontvangen zal op een andere manier bijgepraat worden.

De redactie van ‘De Schakel’ zijn we zeer dankbaar voor bewezen diensten. We zullen op een ander tijdstip hier nog op terug komen.

Wat het dorpskerken overleg betreft is er nog te melden dat we als polderdorpen (iedereen doet mee) een soort van intentieverklaring tekenen waarin we elkaar beloven verder te gaan met samenwerken. Een heel verhaal maar in een paar woorden is het doel van deze samenwerking dat er voor elke deelnemende gemeente een meerwaarde ontstaat door samenwerking. Vanuit de classis ligt er ook een voorstel tot samenwerking van de gemeenten Kraggenburg, Bant, Ens en Luttelgeest. Een ding hebben we als dorpen gemeen namelijk we zijn allen vacant.

Veel andere dorpen zitten al rond de tafel om te kijken wat er eventueel samen kan. Luttelgeest zal ook hier voor open staan dat is duidelijk. Als er nieuws is melden we ons.

Hoe het verder met de vieringen zal gaan in november gaan we u melden in de nieuwsbrief. Zijn er verder vragen of opmerkingen schroom niet om ons te bellen of te mailen …

Op de televisie hoor ik wel eens aan het einde van een programma dat iemand zegt: Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Dat is wel een mooie zin.

Met een vriendelijke groet,

Vanuit de kerkenraad.

Gerard Blok

Nieuws van de Diaconie

De dagen worden snel korter en bij het schrijven van dit artikel is het herfstachtig weer. Daarnaast nemen de Corona-maatregelen weer toe. We leven wat dat betreft in een gure en onzekere periode. Dat we voor elkaar lichtpuntjes mogen zijn en aan elkaar denken in tijden van moeite.

Zending 2020

Ieder jaar in november collecteert de diaconie voor de zending. Vroeger deden we dit om de uitzending van dominees en andere hulpverleners mogelijk te maken. Tegenwoordig is de zending meer algemeen. Van iedere PKN-kerk wordt verwacht dat ze meedoen aan de zendingscollecte. Dit gaat via Kerk in Actie. Zij ondersteunen wereldwijd vele projecten die gericht zijn op een wereld van gerechtigheid en vrede.

De afgelopen jaren is in onze gemeente door omstandigheden de bijdrage voor de zending niet geint. Dit jaar gaan we het zendingsgeld wel innen. Veel gemeenteleden hebben een automatische machtiging afgegeven. Hartelijk dank hiervoor. In de maand november wordt het door u aangegeven bedrag van de rekening afgeschreven. Voor alle andere gemeenteleden zijn er twee opties:

 • U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL90RABO0396635121 o.v.v. Zending 2020.
 • Maar veel liever hebben wij dat u ons een automatische machtiging geeft. In De Schakel is een automatische machtiging bijgesloten. U kunt deze invullen en aan een van de diakenen geven. Wij zorgen dan het aangegeven bedrag in november wordt afgeschreven.

Door mee te doen aan de zendingscollecte ondersteunt u veel goede doelen. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Collecten in november

Op 1 november is er weer een Zin in…. dienst. De bestemming van de collecte in deze dienst wordt door de Zin in… groep bepaald.

Op 8 november collecteren we voor de eigen diaconie. In de vorige Schakel schreef ik dat we erg dankbaar zijn voor de vele gaven die wij als diaconie mogen ontvangen. Daarmee kunnen wij diverse goede doelen steunen, ver weg en dichtbij. We kunnen zelfs af en toe de bedragen iets verhogen. Voor ons een teken dat we ons betrokken voelen en aandacht willen geven aan mensen, die in onrecht of in een oorlogsgebied leven en vervolgd worden of aan organisaties die het goede voor hebben met onze medemensen.

Op 15 november hebben we een gezamenlijke dienst met Bant. We hebben voor deze dienst gekozen voor een polderdoel: De christelijke boekhandel De Fakkel in Emmeloord. De winkel maakt onderdeel uit van Stichting De Fakkel, een organisatie zonder winstoogmerk voor cadeaus. Het doel van Stichting is om via een webwinkel en de deelnemende boekwinkels een actieve bijdrage te leveren aan de ondersteuning en opbouw van christenen in heel Nederland. De visie wordt tot gekenmerkt door drie items: geloven, ontmoeten en getuigen. Het geloven komt naar voren in ons uitgebreide assortiment Bijbels, christelijke boeken, geschenkartikelen, kaarten, films en muziek. De eigenaren van De Fakkel in Emmeloord staan op eigen benen en het is moeilijk genoeg om deze winkel in Emmeloord overeind te houden. Vandaar dat we deze collecte van harte aanbevelen.

Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We collecteren dan voor het Bijna thuis huis Emmeloord. Dit is een logeerhuis waar je kunt sterven in een sfeer die zo dicht mogelijk ligt bij een thuissituatie. En het is ook net als thuis:

 • Je mag zelf aangeven wanneer je wil opstaan, wassen of eten.
 • Je mag altijd bezoek ontvangen. Je bezoek mag ook blijven slapen, bijvoorbeeld in een speciale logeerkamer of gewoon op een extra bed in je eigen kamer.
 • Voorzieningen zijn voor iedereen beschikbaar.
 • Je mag eigen spullen meenemen om een huiselijke sfeer te creëren.

Er zijn meerdere van deze speciale logeerhuizen in Nederland. Ze worden grotendeels door (ervaren) vrijwilligers gerund. In sommige huizen is ook een verpleegkundige aanwezig waardoor intensievere zorg kan worden geboden. Bij medische vragen wordt de (huis)arts van de bewoner geraadpleegd. Deze collecte is specifiek voor het Bijna thuis huis in Emmeloord en willen we van harte aanbevelen.

Op 29 november collecteren we voor de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Samen in actie voor Beiroet, waar onlangs een verwoestende explosie door de stad raasde. Vele mensen kwamen om het leven. Het havengebied is totaal weggevaagd en kinderen zijn getraumatiseerd geraakt door alles wat ze hebben meegemaakt. De psychische nood bij hen is groot. Na de eerste hulp wordt nu aandacht gegeven aan herstel van huizen, winkels en inkomen. Kortom, er is veel werk aan de winkel en de Samenwerkende Hulporganisaties kunnen daarom uw gift goed gebruiken.

Laad meer