feb 25

Provideravond – Vasten—pancake day

Woensdag 18 februari was het dan zover. De jeugd ging op deze avond pannenkoeken bakken. Er was een goede opkomst, er waren meer dan 20 jongeren aanwezig op deze avond. We starten met z’n allen in de Schakel in Luttelgeest. Vandaaruit vertrokken de jongeren in kleine groepjes naar gezinnen in de buurt van de kerk …

Continue reading

feb 25

Mensen rondom de Mensenzoon

In de evangeliën worden aan Jezus verschillende titels gegeven: Messias, Christus, Zoon van God. Zelf noemde hij zich ook wel: de Mensenzoon. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het verhoor door de hogepriesters en de schriftgeleerden – een belangrijke episode in Jezus’ leven. We kunnen daarover lezen in Matteüs 26: 63vv., Markus 14:60vv., en Lukas 22:66vv. Wanneer …

Continue reading

feb 25

Vanuit de kerkenraad maart 2015

Allereerst wil ik vanaf deze pagina namens de kerkenraad de bazaar commissie bedanken voor het werk dat zij weer verricht hebben. Want waar krijg je dat nog voor elkaar vandaag de dag, dat een groep mensen met zo veel inzet een gezellig gebeuren weet te organiseren waar een heleboel publiek op af komt die allemaal …

Continue reading

feb 25

Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten: 11-01  Diaconie                  €81.10 25-01  Leprastichting          €60.71 01-02 Werelddiaconaat       €95.35 De bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar: Fam.de Jong(25-01), Immy Dijk(01-02), Jakob Schaap(08-02), Fam.Schra(15-02) Jarige gemeenteleden: Op 29 maart hoopt Dhr van Maldegem zijn 86e verjaardag te vieren. We wensen u alvast een gezellige dag en alle goeds voor het komende jaar!   …

Continue reading

feb 25

40 dagentijd Kerk in Actie

Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie! Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie ook dit jaar weer de 40dagentijd-app. Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen …

Continue reading

feb 25

62 jaar bazaar PKN gemeente Luttelgeest

Op 14 februari 2015 was het weer zover, de jaarlijkse bazaar van de PKN-kerk in ons dorp. ’s Middags was het kinderbazaar waarbij de kinderen naar hartenlust konden schminken, cup cakes versieren en nog veel meer leuke spelletjes konden doen mét natuurlijk het Rad van Avontuur! ’s Avonds was er de grote bazaar met weer …

Continue reading

feb 25

Passage

hier even een berichtje van Passage. Ons seizoen zit er al bijna weer op. Nog twee bijeenkomsten en dan gaan we ons verdiepen in het nieuwe seizoen. De vorige keren heeft er iemand  van Zorg en Welzijn  ons het een en ander verteld over de gang van zaken binnen de zorg en wat we allemaal …

Continue reading

feb 25

Oecumenisch gesprek

De Raad van Kerken Emmeloord organiseert ook dit jaar een oecumenisch gesprek waarvoor kerken polderbreed worden uitgenodigd. Het oecumenisch gesprek is bedoeld om elkaar als mensen uit verschillende kerken en andere zinzoekers beter te leren kennen. Het is een gesprek, geen discussie of woordenstrijd. Dit vierde oecumenisch gesprek heeft als onderwerp:   bidden Voor veel mensen …

Continue reading

feb 25

Uitnodiging gelegenheidskoor Taizéviering

ZANGERS/ZANGERESSEN GEZOCHT! Het is alweer een paar jaar een traditie: Op 2e Pinksterdag, 25 mei 2015, zal er weer een viering in de stijl van Taizé plaatsvinden in de H. Michaëlkerk te Emmeloord, georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord. Voor de muzikale omlijsting zoeken we mensen die het leuk vinden om te zingen (4-stemmig) …

Continue reading

feb 25

Uitnodiging Gemeente Avond

uitnodiging gemeenteavond 2015

Load more