mei 31

Thank you for the music

Er komt een tweede editie van Thank You for the Music. Informatie over opgave voor deze editie.

Continue reading

mei 31

Krachtig tegen Armoede

Krachtig tegen Armoede is een initiatief van de gemeente Noordoostpolder om armoede te bestrijden.

Continue reading

mei 31

De werkgroep eredienst en kerkmuziek.

Een uitleg over een taak voor een predikant buiten de eigen gemeente.

Continue reading

mei 31

Onderhoud & Financiën

Een nieuwsbericht over het onderhoud en financiën van het college van beheer.

Continue reading

mei 31

Vanuit de kerkenraad…..

Nieuws, veranderingen en informatie vanuit de kerkenraad.

Continue reading

mei 31

Nieuws van de Diaconie

Een mooi gedicht ter inspiratie en de collecte opbrengsten van de diaconie.

Continue reading

mei 31

Jeugdnieuws

Het reilen en zeilen binnen de gemeente over de jeugd.

Continue reading

mei 23

Popviering

De popviering van zondag 3 juni as. gaat niet door.

Continue reading

mei 06

De Trooster

Paastijd; de tijd tussen het feest van Pasen, het feest van de opstanding van de Heer en de weg naar Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Continue reading

mei 06

Vanuit de kerkenraad …..

Nieuws vanuit de kerkenraad; Stille Week, Hemelvaartsdag, Zangdienst, Wijkbezoekers, Jeugdouderling en bevestiging van de nieuwe ambtsdragers.

Continue reading

Load more