aug 31

Vanuit de kerkenraad ……

Dit jaar is het thema van de startzondag “Een open huis”. Dit thema sluit aan bij de landelijke campagne “Kerkproeverij” van de PKN, die de kerken uitnodigt om in september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Het doel van dit thema is, dat iedereen erop uitgaat om iemand (meer mag natuurlijk ook) …

Lees verder »

aug 31

Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten: 11-06 Werelddiaconaat                               € 50,50 25-06 Diaconie                                                 € 39,25 02-07 Stichting TerminaleThuisHulp       € 78,62 09-07 KiKa                                                         € 55,80   De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar: 25-6 Karolien en Rick Tesselaar, 2-7 Henco en Tineke Bouma, 9-7 Daan de Feijter   Jarige …

Lees verder »

aug 31

Jeugdnieuws

Oppasdienst Deze maand is er oppas op 10 september en 24 september. Als je gebruik wilt maken van de oppasdienst kun je dit aangeven bij mij. Er is een oppas-app waarin ouders kunnen aangeven dat ze gebruik willen maken van de oppasdienst. Mijn nummer staat voorin ‘De Schakel’.   Kindernevendienst Ook voor de nevendienst is …

Lees verder »

aug 31

Gespreksgroep voor rouwbegeleiding

Verlies is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Staat in de beginperiode aanvankelijk nog ieder om je heen, langzamerhand ebt die belangstelling weg en sta je er alleen voor. Het leven gaat immers door. Je verhaal is bekend. Daar val je anderen niet mee lastig. Wij willen mensen die zich herkennen in …

Lees verder »

jun 29

Afscheid groep 8 kindernevendienst

jun 29

Bidden (1)

Bidden is van alle tijden en eigen aan de meeste godsdiensten – in elk geval eigen aan de drie monotheïsche godsdiensten: jodendom – christendom – islam. Daarbij kun je onderscheid maken tussen persoonlijk en gemeenschappelijk gebed.   Persoonlijk gebed is iets van jou zelf. Jouw eigen gesprek met God -“ waar, hoe en wanneer je …

Lees verder »

jun 29

Vanuit de kerkenraad ……

En dan is het zomer, een periode waarin ook het kerkenwerk even op de zomermodus komt te staan. Als kerkenraad kijken we terug op een seizoen waarin we veel bezig zijn geweest op het organisatorische vlak. Een nieuwe structuur, grote classicale veranderingen en het dorpskerkenoverleg waarin wordt nagedacht hoe we ook in de toekomst de …

Lees verder »

jun 29

Nieuws van de diaconie

De collecte zomerzending op 13 augustus is voor Egypte.  Met de titel ‘Versterk geloven in Egypte’ wil Kerk in Actie collecteren voor het zendingswerk in Egypte. Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in …

Lees verder »

jun 29

Gedicht: Voelbaar als een windvlaag.

Soms, zomaar onverwacht, Voel je een hand op de schouder, Zie je ogen vol begrip, Terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep. Het is als een streepje zonlicht achter een donkere wolk. Het geeft een beetje hoop. Het geeft een beetje houvast. Iets van God, lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest …

Lees verder »

jun 29

Deel je leven

We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen. Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met …

Lees verder »

Load more