jan 03

Vanuit de kerkenraad ….

Halverwege december schrijf ik dit stukje voor de Schakel van januari, ik blik daardoor nog even terug op het afgelopen jaar. Wat zijn er zoal aan nieuwe dingen gebeurt rond de kerkdiensten? Dit jaar hebben we voor het eerst geen koster meer in loondienst, maar is er gewerkt met een team van “vrijwillige kosters” en een vrijwillige “koffieschenk groep”.  Verder werken de beamers – soms is het nog worstelen- met nieuwe apparatuur. We hebben een PR commissie die berichten zet in de dorpskrant, door de webbeheerder is er een link gelegd tussen onze website en Facebook. Er is nieuwe enthousiaste leiding voor de KND.

Als je erover na gaat denken wat er allemaal gedaan wordt, wordt je blij en verbaasd, al die inzet! Stapels Schakels worden geniet, er worden mensen bezocht, prachtige liturgische bloemstukken gemaakt, een kerstboom wordt met man en macht in de kerk gezet, er wordt schoongemaakt, diensten voorbereidt. De dominee gaat langs bij een dorpsgenoot, er wordt vergaderd enzovoort. Een kerk die probeert kerk te zijn in het dorp. Niet alles wordt gezien en dat hoeft ook niet. We zijn als kerkenraad dankbaar voor al het werk dat wordt gedaan en gedragen door de vrijwilligers en onze dominee.

Wat betreft het werk van onze dominee wil ik nog eens onder de aandacht brengen dat hij een 50 procent aanstelling heeft en de andere vijftig procent van zijn werkweek  op de theologische universiteit in Kampen ligt, waar hij vaste werkdagen heeft. Dirk geeft daar college aan studenten en doet er onderzoekwerk. Hij heeft daardoor ook vaste werkdagen in Luttelgeest, de maandag en donderdag en de diverse avonduren. Daarin zitten ook studie uren en overleg met collega’s. We treffen het, dat ze aan de universiteit zo flexibel zijn dat, als Dirk bijvoorbeeld een uitvaart of nascholing heeft op een werkdag in Kampen, hij die dag kan inhalen – ook al is dat niet altijd handig – op een ander tijdstip.

U begrijpt dat Dirk als parttimer keuzes moet maken in de dagen dat hij voor onze gemeente werkt. Ook al ziet de gemeente het liefst een schaap ( herder) met vijf poten. Dirk is veel reistijd kwijt, we hebben daarom afgesproken dat hij voortaan vaker een dag thuis blijft werken.  Staat zijn auto voor de kerk, dan kunt u altijd even in de consistorie aanwippen. Bellen en mailen kan natuurlijk ook altijd. Dirk heeft al die jaren dat hij hier werkt, bij lange na niet zijn volledige vakanties opgenomen. Het wordt hard tijd dat daar verandering in komt. Om ervoor te zorgen dat hij neemt waar hij recht op heeft, hebben we Dirk gevraagd zijn vakantie weken voor 2018 nu alvast in te plannen. Om te beginnen heeft Dirk vanaf de kerst tot en met 5 januari vrij. Zijn er bijzonderheden dan kunt u bij mij terecht, zo nodig breng ik u in contact met een andere predikant.

Laten we ook in het komende jaar, in en buiten het dorp naar elkaar omzien zowel bij moeilijke- als hoogtijdagen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegend nieuwjaar.

Sylvia Koekoek