mei 31

Vanuit de Kerkenraad ….

Zoals jullie enkele zondagen al wel gemerkt zullen hebben zijn er nog wat problemen met de nieuwe geluidsinstallatie. Het beamteam, een paar gemeenteleden en de leverancier, hebben er al heel wat tijd ingestoken om zaken als verbinding en geluid op te lossen.  Nog steeds is het op de galerij af en toe peentjes zweten voor het beamteam.  De laatste kinderziekten zijn er nog niet helemaal uit, maar er wordt hard aan gewerkt. Heb begrip voor onze beamers. We moeten nog even geduld hebben, maar het komt goed!

 

Voor de vertrekkende ambtsdragers hebben we inmiddels opvolging gevonden. Alda Westenbrink en Gerard Langebeeke als diaken, Joke Boeve en Yvonne Kloosterman als ouderling. We zijn heel blij, dat ze het team binnen de kerkenraad willen komen versterken.

 

Op de voorstellen van de classis m.b.t. de kerkordewijzigingen zijn vanuit de gemeentes binnen onze regio veel kritische reacties geweest. Binnenkort is er een gezamenlijke informatieavond voor de classes Flevoland en Kampen om dit nog eens door te nemen. Een ingewikkelde materie als je je er in gaat verdiepen. In eerste instantie was het bedoeling dat de wijzingen van kracht zouden zijn vanaf januari 2018, inmiddels is dat uitgesteld naar mei 2018. U hoort er nog wel van.

 

De nieuwe kerkenraad structuur hebben we inmiddels geëvalueerd en komt goed uit de bus. Voor  een aantal zaken zoeken we nog naar de juiste invulling maar dat vindt in de tijd zijn oplossing wel. We lopen naar het eind van het seizoen. De tentdienst van het dorpsfeest staat al weer op het rooster. Dat betekend ook dat we al weer vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, de startzondag en nieuwe activiteiten.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor het gemeentewerk, misschien een idee opgedaan bij een familielid of kennis waarvan u denkt dat is bij ons ook leuk om te doen. We horen het graag !

 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

 

Sylvia Koekoek