Vanuit de kerkenraad

Nu ik dit schrijf zijn we nog bezig met de voorbereidingen van de startzondag. Aansluitend deze zondag openen we het nieuwe seizoen in de maand oktober met veel bijzondere diensten. Met enthousiasme wordt door de school en onze dominee de Kind en schooldienst voorbereid. Daarna organiseert de oecumenische werkgroep een Taizé viering en verder in de Schakel treft u een oproep aan vanuit de groep pastoraat en diaconaat, voor de zondag waarop we Dankdag voor gewas en arbeid vieren. Een vliegende start. Door de wintertijd beginnen we op 29 oktober weer om 10 uur!

 

Als het goed is, treft u bij deze Schakel het activiteitenboekje met het opgaveformulier aan. De activiteiten die we houden samen met Bant staan er nog niet in. Gaandeweg het seizoen komt u deze vanzelf wel tegen in de Schakel, website of op de beamer. Het opgaveformulier wordt weer bij u opgehaald. Wilt u het klaarleggen, zodat men hiervoor niet voor niets bij u langs komt.

 

Wat u niet bij het boekje aantreft zijn de gebruikelijke namenlijsten van de verschillende commissies. Deze komen te zijner tijd op de website te staan. Als u de afgelopen weken een dienst terug heeft willen beluisteren via de site dan heeft u bot gevangen. Helaas loopt het nog niet helemaal soepel met het opnemen van de diensten. Er wordt aan gewerkt om dat zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Tijdens de startzondag worden de kerken met nadruk opengezet voor de vaste en nieuwe bezoekers. Dat geldt natuurlijk ook voor de zondagen daarna en bij alle activiteiten die worden aangeboden. Dat wij met elkaar ervoor zorgen dat iedereen zich sowieso welkom voelt, is al een belangrijke basis als we een gastvrije gemeente willen zijn!

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Sylvia Koekoek