jun 29

Nieuws van de diaconie

De collecte zomerzending op 13 augustus is voor Egypte.  Met de titel ‘Versterk geloven in Egypte’ wil Kerk in Actie collecteren voor het zendingswerk in Egypte. Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost â‚ 0,25 euro per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars  4,-euro. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

 

Collecte opbrengsten:

21-05 Diaconie  70,85 euro

28-05 Diaconie 111,87 euro

04-06 KIA Zending 80,05 euro

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

14 mei mevr. Verhage, 21 mei Bartele v.d. Veer,  28 mei fam. Bisschop,

4 juni fam. Huisjes, 11 juni dhr. Hoekstra, 18 juni Ilse Tuiten

 

Jarige gemeente leden in de maanden juli en augustus:

Op17 juli hoopt mw. Emmy van der Stoel haar 76e verjaardag te vieren. Een maand later op 17 augustus hoopt mw. Immy Dijk haar 81e verjaardag te vieren. Beide dames een goede verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toegewenst.

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker