mei 31

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

09-4 Diaconie   € 95,50

13-4 Paaskaars € 72,35

16-4 Diaconie     €130,93

23-4 Giro 555     €107,67

07-5 Diaconie      € 52,10

14-5 Diaconie     € 38,50

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar

22-4 Annelies Boeve,  30-4 familie de Boer Schoolstraat, 7-5 Eline de Vries

 

Jarige gemeente leden in de maand juni

Op 5 juni hoopt dhr. Hoekstra de leeftijd van 92 jaar te bereiken, en dhr. Albert Oosterveen hoopt op 10 juni 75 jaar te worden. We wensen jullie een mooie verjaardag en een goed nieuw jaar toe!

 

Hartelijke groet, Gerda Jonker