Category: Predikant

Pasen, doop en zegen

Wanneer dit nummer van ons kerkblad uitkomt, bevinden we ons midden in de veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen. Dat feest vormt de kern van het christelijk geloof. Zouden Jezus’ volgelingen niet de overweldigende ervaring hebben opgedaan dat Jezus niet dood is maar leeft, dan was er nooit een christelijke kerk geweest. En dan waren …

Continue reading

Veertig dagen onderweg naar Pasen

Dit nummer van ons kerkblad komt uit in de week dat de veertigdagentijd begint. Zes weken lang leven we toe naar Pasen. Pasen is voor mij de kern van het christelijk geloof. Zouden Jezus’ volgelingen, zijn vriendinnen en vrienden, niet de overweldigende ervaring hebben opgedaan dat de dood het einde niet is, dan zou er …

Continue reading

Deel je leven

Op de grens van 2016-2017 wil ik graag even stilstaan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. Afgelopen jaar was dat thema: goede buren. We hebben daar een reeks mooie activiteiten omheen gezien. Dit jaar is gekozen voor een thema dat daar nauw bij aansluit: Deel je leven.

De eerste gedachte die bij dit thema …

Continue reading

Donkere dagen

Op de laatste zondag van oktober begint het voor mij: dan verzetten we de klok naar de wintertijd. Die ene nacht is wel lekker. De klok gaat een uur terug, zodat je een uur langer kunt slapen. De volgende dagen merk je goed het verschil. Vooral hoe snel het ’s middags al weer donker wordt. …

Continue reading

Nog eens over de nascholing

Al vaak is mij de vraag gesteld: wat is die nascholing waarvoor ik geregeld weg moet? Waarom is dat nodig? En wat doe ik op die nascholing?

Laat ik beginnen met de vraag naar de noodzaak. In heel veel beroepen gaan de ontwikkelingen snel. Neem bijvoorbeeld de dokter: in de medische wetenschap worden vaak nieuwe …

Continue reading

Een nieuw project

Zoals u als gemeenteleden weet, ben ik maar voor de helft van mijn werktijd dominee in Luttelgeest. De andere helft van mijn werktijd ben ik verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Dat laatste is trouwens best bijzonder. De Nederlandse theologie is de laatste honderd jaar sterk versnipperd geweest. Dat hing samen met de veelheid …

Continue reading

Heb dank, o God van alle leven

Aan het slot van de laatste dienst die ik leidde voor mijn vakantie, zongen we Lied 315 uit ons Liedboek:

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefd’ ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw …

Continue reading

Christus wordt weer gekruisigd

Het boek heeft ongeveer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De Griekse schrijver Nikos Kazantzakis schreef het in 1948. Als gevolg van de Griekse burgeroorlog in die jaren werd het pas in 1954 in het Grieks gepubliceerd. Enkele vertalingen kwamen al eerder op de markt. De Nederlandse in 1952. Recent is het boek opnieuw vertaald. De titel: …

Continue reading

Samenleesbijbel

De bijbelvertalingen volgen elkaar de laatste decennia in snel tempo op. Vroeger was dat anders. Eeuwenlang hebben we in Nederland de Statenvertaling uit 1637 gebruikt. Voor de ouderen uit onze gemeente klinkt die vertaling nog heel bekend. Hij werd in de kerk én thuis gelezen. Pas in 1951 is in veel gezinnen en in veel …

Continue reading

Glossy!

Wanneer we in de supermarkt of in de boekhandel bij de tijdschriftenafdeling komen, zie ik ze liggen: de glossy’s. Tijdschrift op mooi papier, veel foto’s, vaak verbonden met een Bekende Nederlander. Twee Nederlandse uitgeverijen van christelijke boeken hebben de glossy nu ook ontdekt. Uitgeverij Boekencentrum was een paar jaar geleden de eerste met een eenmalig …

Continue reading

Load more