Category: Kerkenraad

mrt 30

Vanuit de kerkenraad ……

Naar de toekomst toe, Dorpskerken NOP Dorpskerken NOP, in de vorige Schakel heb ik in het kort al iets over het volgende geschreven: Sinds 2011 komt er 3 à 4 keer per jaar een afvaardiging van vertegenwoordigers van 9 dorpskerken uit de NOP bij elkaar met als doel: ontmoeting, netwerken en kwaliteitsbevordering. Er is een …

Continue reading

mrt 01

Vanuit de kerkenraad

We kunnen terugkijken op een heel gezellige, goed bezochte bazaar, zowel `s middags als `s avonds. En wat een mooie opbrengst van 6200 euro! Iedereen, zowel degene die hun euro`s hebben omgezet in plankjes, loten etc.  als al diegenen die zo hard hebben gewerkt om de bazaar goed te laten verlopen heel erg bedankt. Inmiddels …

Continue reading

jan 12

Vanuit de kerkenraad…..

Na ruim 25 jaar het kosterschap op zich te hebben genomen, nemen de kosters Stien Beihuizen en Dirk Hoen afscheid. Een kwart eeuw, een hele prestatie waar we dan ook graag onze dank voor willen uitspreken. Dat er heel wat bij het kosterschap komt kijken, is iets wat we ons steeds meer realiseren nu de …

Continue reading

dec 01

Vanuit de kerkenraad…..

Eén keer in de vier jaar wordt elke gemeente gevisiteerd door de bovenplaatselijke kerk van de PKN . Dit jaar is het weer zover. Een visitatie is te vergelijken met een huisbezoek. Twee visitatoren komen op 12 december kijken en informeren hoe het met ons gaat. `s Middags praten ze eerst met onze dominee Dirk …

Continue reading

dec 01

Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 12 december a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Martje Veenstra – Oving   en mw. Margriet Prins – Roukema. De contactgegevens van ds. Veenstra – Oving zijn: Pimpernel 14, 8131 GH Wijhe Telefoon: 0570-54842 e-mail: martjeveenstra@hotmail.com De contactgegevens …

Continue reading

nov 04

Vanuit de kerkenraad…..

Afgelopen maand ben ik op de classisvergadering geweest waar we onder andere een presentatie kregen over hoe de landelijke organisatie van onze kerk er in de toekomst gaat uitzien. De gemeenten van de PKN (Protestantse kerk Nederland) zijn regionaal georganiseerd in 74 zogenaamde classis. Per 1 januari 2018 zullen de huidige classis verdwijnen en in …

Continue reading

sep 30

Vanuit de kerkenraad……

Nog na zomerend staan we aan de start van een nieuw seizoen. Op de dag dat u deze Schakel door brievenbus krijgt hebben we de Startzondag al weer achter de rug. De afscheidnemende ambtsdragers gaan deze Startzondag voorbereiden, hun kennende zal dat dik in orde zijn gekomen. De kans is groot dat u deze Schakel …

Continue reading

sep 01

Vanuit de kerkenraad sept 2016

Deel je leven! Dit is het thema van de PKN wat de leidraad is voor het komende winterseizoen. Ook wij in Luttelgeest zullen dit thema regelmatig gebruiken bij diensten en ontmoetingen. Deel je leven betekent: deel je talenten, deel je aandacht, deel je betrokkenheid, zodat je anderen deelgenoot maakt van jou leven en jij ook …

Continue reading

jun 28

Vanuit de kerkenraad juli 2016

We zijn als kerkenraad heel blij dat u als gemeente zo positief hebt gereageerd op ons voorstel om de kerkenraad ingrijpend te wijzigen. Graag wil ik één en ander toelichten over de reden van deze wijziging en hoe het zal gaan in de nieuwe vorm. Hoe waren we het gewend? Vanuit het verleden hadden we …

Continue reading

jun 28

Verslag van de gemeente avond gehouden op maandag 6 juni 2016

Er waren zo’n 35 gemeenteleden aanwezig. Johan opent de avond met een gebed bij Lied 847 uit het liedboek. Sjoukje de Feyter en Henk-Jan van Wijk zijn afwezig in verband met een ouderavond in Emmeloord en Ds Dirk van Keulen laat zich verontschuldiging vanwege de zorgelijke situatie van Hendrikus Huisjes. De avond staat in het …

Continue reading

Load more