Category: Kerkenraad

jan 03

Vanuit de kerkenraad ….

Het reilen en zeilen van de kerkenraad, met een terugblik naar het afgelopen jaar naar al het werk wat er wordt verzet door veel mensen.

Continue reading

dec 05

Vanuit de kerkenraad …..

Bestuurlijk nieuws vanuit de kerkenraad over landelijke plannen, uit de Noordoostpolder en uit eigen gemeente. Verder info over de komende diensten.

Continue reading

okt 31

Vanuit de kerkenraad ……

Geïnspireerd door de innovatieve opstelling van de kerkstoelen tijdens de startzondag, hebben we de stoelen ook in visgraat opstelling teruggezet. Hierdoor moesten er twintigtal stoelen verwijderd worden en dat was nu net de bedoeling. Afgelopen zomer was de kerk zeer matig gevuld, vooral tijdens de vakantieperiode. Een paar keer ook vroeg een predikant iedereen meer …

Continue reading

sep 29

Vanuit de kerkenraad

Nu ik dit schrijf zijn we nog bezig met de voorbereidingen van de startzondag. Aansluitend deze zondag openen we het nieuwe seizoen in de maand oktober met veel bijzondere diensten. Met enthousiasme wordt door de school en onze dominee de Kind en schooldienst voorbereid. Daarna organiseert de oecumenische werkgroep een Taizé viering en verder in …

Continue reading

aug 31

Vanuit de kerkenraad ……

Dit jaar is het thema van de startzondag “Een open huis”. Dit thema sluit aan bij de landelijke campagne “Kerkproeverij” van de PKN, die de kerken uitnodigt om in september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Het doel van dit thema is, dat iedereen erop uitgaat om iemand (meer mag natuurlijk ook) …

Continue reading

jun 29

Vanuit de kerkenraad ……

En dan is het zomer, een periode waarin ook het kerkenwerk even op de zomermodus komt te staan. Als kerkenraad kijken we terug op een seizoen waarin we veel bezig zijn geweest op het organisatorische vlak. Een nieuwe structuur, grote classicale veranderingen en het dorpskerkenoverleg waarin wordt nagedacht hoe we ook in de toekomst de …

Continue reading

mei 31

Vanuit de Kerkenraad ….

Zoals jullie enkele zondagen al wel gemerkt zullen hebben zijn er nog wat problemen met de nieuwe geluidsinstallatie. Het beamteam, een paar gemeenteleden en de leverancier, hebben er al heel wat tijd ingestoken om zaken als verbinding en geluid op te lossen.  Nog steeds is het op de galerij af en toe peentjes zweten voor …

Continue reading

mei 07

Vanuit de Kerkenraad …..

We kunnen terug kijken op mooie diensten in de Stille Week en Pasen, de zegening van Eva Wubs maakte van eerste Paasdag een extra bijzondere dienst. En door de inzet van de kindernevendienst konden de kinderen een prachtige zonnewijzer meenemen naar huis.  De afgelopen week hebben we het eerste seizoen met de bezoekmedewerkers en ouderlingen …

Continue reading

mrt 30

Vanuit de kerkenraad ……

Naar de toekomst toe, Dorpskerken NOP Dorpskerken NOP, in de vorige Schakel heb ik in het kort al iets over het volgende geschreven: Sinds 2011 komt er 3 à 4 keer per jaar een afvaardiging van vertegenwoordigers van 9 dorpskerken uit de NOP bij elkaar met als doel: ontmoeting, netwerken en kwaliteitsbevordering. Er is een …

Continue reading

mrt 01

Vanuit de kerkenraad

We kunnen terugkijken op een heel gezellige, goed bezochte bazaar, zowel `s middags als `s avonds. En wat een mooie opbrengst van 6200 euro! Iedereen, zowel degene die hun euro`s hebben omgezet in plankjes, loten etc.  als al diegenen die zo hard hebben gewerkt om de bazaar goed te laten verlopen heel erg bedankt. Inmiddels …

Continue reading

Load more