Categorie archief: Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad ……

Dit jaar is het thema van de startzondag “Een open huis”. Dit thema sluit aan bij de landelijke campagne “Kerkproeverij” van de PKN, die de kerken uitnodigt om in september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Het doel van dit thema is, dat iedereen erop uitgaat om iemand (meer mag natuurlijk ook) …

Lees verder »

Vanuit de Kerkenraad ….

Zoals jullie enkele zondagen al wel gemerkt zullen hebben zijn er nog wat problemen met de nieuwe geluidsinstallatie. Het beamteam, een paar gemeenteleden en de leverancier, hebben er al heel wat tijd ingestoken om zaken als verbinding en geluid op te lossen.  Nog steeds is het op de galerij af en toe peentjes zweten voor …

Lees verder »

Vanuit de Kerkenraad …..

We kunnen terug kijken op mooie diensten in de Stille Week en Pasen, de zegening van Eva Wubs maakte van eerste Paasdag een extra bijzondere dienst. En door de inzet van de kindernevendienst konden de kinderen een prachtige zonnewijzer meenemen naar huis.  De afgelopen week hebben we het eerste seizoen met de bezoekmedewerkers en ouderlingen …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad ……

Naar de toekomst toe, Dorpskerken NOP

Dorpskerken NOP, in de vorige Schakel heb ik in het kort al iets over het volgende geschreven: Sinds 2011 komt er 3 à 4 keer per jaar een afvaardiging van vertegenwoordigers van 9 dorpskerken uit de NOP bij elkaar met als doel: ontmoeting, netwerken en kwaliteitsbevordering.

Er is een …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad

We kunnen terugkijken op een heel gezellige, goed bezochte bazaar, zowel `s middags als `s avonds. En wat een mooie opbrengst van 6200 euro! Iedereen, zowel degene die hun euro`s hebben omgezet in plankjes, loten etc.  als al diegenen die zo hard hebben gewerkt om de bazaar goed te laten verlopen heel erg bedankt. Inmiddels …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad…..

Na ruim 25 jaar het kosterschap op zich te hebben genomen, nemen de kosters Stien Beihuizen en Dirk Hoen afscheid. Een kwart eeuw, een hele prestatie waar we dan ook graag onze dank voor willen uitspreken. Dat er heel wat bij het kosterschap komt kijken, is iets wat we ons steeds meer realiseren nu de …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad…..

Eén keer in de vier jaar wordt elke gemeente gevisiteerd door de bovenplaatselijke kerk van de PKN . Dit jaar is het weer zover. Een visitatie is te vergelijken met een huisbezoek. Twee visitatoren komen op 12 december kijken en informeren hoe het met ons gaat. `s Middags praten ze eerst met onze dominee Dirk …

Lees verder »

Regionaal college voor de visitatie in Overijssel en Flevoland

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeenteleden tijdens de visitatie

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op maandag 12 december a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. Martje Veenstra – Oving   en mw. Margriet Prins – Roukema.

De contactgegevens van ds. Veenstra – Oving zijn:

Pimpernel 14, 8131 GH Wijhe

Telefoon: 0570-54842

e-mail: martjeveenstra@hotmail.com

De …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad…..

Afgelopen maand ben ik op de classisvergadering geweest waar we onder andere een presentatie kregen over hoe de landelijke organisatie van onze kerk er in de toekomst gaat uitzien. De gemeenten van de PKN (Protestantse kerk Nederland) zijn regionaal georganiseerd in 74 zogenaamde classis. Per 1 januari 2018 zullen de huidige classis verdwijnen en in …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad……

Nog na zomerend staan we aan de start van een nieuw seizoen. Op de dag dat u deze Schakel door brievenbus krijgt hebben we de Startzondag al weer achter de rug. De afscheidnemende ambtsdragers gaan deze Startzondag voorbereiden, hun kennende zal dat dik in orde zijn gekomen.

De kans is groot dat u deze Schakel …

Lees verder »

Oudere berichten «