Category: Diaconie

Nieuws van de diaconie

Collecte opbrengsten:

05-02 SHO                                      € 68,95

12-02 Werelddiaconaat                € 47,05

19-02 Zending                                € 41,25

26-02 Diaconie             …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

 

1-1 Diaconie € 15,10

8-1 Kerk in Actie €136,07

15-1 oecemenische werkgroep

22-1 Diaconie  €55,25

29-1 Jeugd   €93,70

 

De Bloemen zijn de afgelopen weken met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:  

22-1 Familie Sabé (azc),   29-01 Joran Bisschop,  12-2 Iwona Rietkerk.

 

Jarige gemeente leden in …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

De diaconie heeft onlangs een gift ontvangen van €200,00

Collecte opbrengsten:

20-11 SHO                                             €90,10

27-11 Binnenlands diaconaat             €54,80

4-12   Diaconie               …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

In oktober heeft de diaconie een gift gedaan aan het werelddiaconaat van €75,-

Collecte opbrengsten:

30-10 House of Joy                              €96,45

6-11 najaarszending                             €85,06

13-11 diaconie       …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Hoewel de taakverdeling binnen de kerkenraad veranderd en onze vergader structuur is gewijzigd, blijft het voorzien van informatie vanuit de diaconale hoek voorlopig mijn taak en zal dit stukje als van ouds zijn.

Collecte opbrengsten:

4-9     SHO                                 …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

10-7 Medair                             €76,84

17-7 dienst in Bant

24-7 Diaconie                          € 50,22

31-7 Diaconie                           €  52,25

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

8-5  Jeugdwerk                       €  254,50

15-5 Zending                           €  114,70

22-5 Diakonie                           €   36,25

29-5 Stichting Vluchteling        €  185,14

5-6  Werelddiaconaat              €   65,40

 De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

08-5 Dirthe Hannema (Bant) en fam Fossen,

15-5 Mw Vonk,

22-5 Hendrikus en fam Huisjes

29-5 fam Henk …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

3-4  Diakonie                                 €  38,73

10-4 Diakonie                                  €  46,70

17-4 diakonie                                  €  60,50

24-4 Oec Dienst                              € ?

1-5  Familie Tonoyan                      €  402,15

 De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

10-4 Koos de Roos, 17-4 familie Lok, 24-4  Huub en Miny Fossen en familie den Dekker  1-5 …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

6- 3   Noodhulp                                             €   51,50

9- 3   Dicaconie                                            €    34,40

13- 3   Binnenlands Diaconaat                       €    65,47

20- 3   Diakonie                                              €  100,07

24- 3   Paaskaars                                           €    31,25

27- 3   Diakonie                                              €  171,95

 

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

Mw Ina Lageweg 13-3, Cor Zwemer 20-3, Jan Krol 24-3, Doop ouders Leon …

Continue reading

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

7- 2 Werelddiaconaat                                               €  59,15

14- 2 40 dagen tijd collecte  Kerk in Actie           €  77,21

21- 2 Voorjaarszendingweek                                   €  71,06

28- 2 Binnenlandsdiaconaat                                     €  101,12

 

De Bloemen zijn met een hartelijke groet vanuit de gemeente gegaan naar:

7-2 Mw Verhage, Markehof, 14-2 Mw Adri de Man, 21-2 Familie Heerink,

Continue reading

Load more