Dorpskerken NOP – 1e bericht

In de Noordoostpolder (NOP) bevinden zich 9 dorpskerken die bij de Protestantse Kerk horen. Sinds 2011 staan deze kerken in nauw contact met elkaar, vanuit de gedachte dat zij als kerkgemeenschappen in een vergelijkbare setting steun en inspiratie bij elkaar kunnen vinden. Na een periode van kennismaking en uitwisseling hebben de dorpskerken NOP hun gemeenschappelijke …

Lees verder »

Een nieuw project

Zoals u als gemeenteleden weet, ben ik maar voor de helft van mijn werktijd dominee in Luttelgeest. De andere helft van mijn werktijd ben ik verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen.

Dat laatste is trouwens best bijzonder. De Nederlandse theologie is de laatste honderd jaar sterk versnipperd geweest. Dat hing samen met de veelheid …

Lees verder »

Vanuit de kerkenraad……

Nog na zomerend staan we aan de start van een nieuw seizoen. Op de dag dat u deze Schakel door brievenbus krijgt hebben we de Startzondag al weer achter de rug. De afscheidnemende ambtsdragers gaan deze Startzondag voorbereiden, hun kennende zal dat dik in orde zijn gekomen.

De kans is groot dat u deze Schakel …

Lees verder »

Nieuws van de Diaconie

Collecte opbrengsten:

10-7 Medair                             €76,84

17-7 dienst in Bant

24-7 Diaconie                          € 50,22

31-7 Diaconie                           €  52,25

Lees verder »

Reminder Kerkbalans 2016

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken, de plek waar u kunt ontmoeten.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet …

Lees verder »

Dankdagcollecte 2016

Iedere eerste woensdag in november viert de Protestantse Kerk de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Dit jaar is Dankdag op woensdag 2 november 2016.

Zoals al eerder aangekondigd is er dit jaar geen extra dienst meer door de week. In de dienst op zondag 6 november 2016 om 10.00 uur besteden wij aandacht aan Dankdag …

Lees verder »

JEUGDNIEUWS

De startdienst is geweest. Het jaar thema “deel je leven” zal ook bij de jeugd regelmatig terug komen. Want wat kun je veel dingen delen …..

Kindernevendienst.

De verhalen die de komende periode centraal staan zijn de verhalen uit Genesis. De verhalen gaan over gevonden worden. Gevonden worden door elkaar. Maar ook gevonden worden door …

Lees verder »

500 jaar Protestant

2

Langzaam sluipt het ‘Reformatiejaar 500’ dichterbij. Aan alle kanten beginnen er initiatieven op te bruisen. In Nederland, in heel Europa en misschien ook wel daarbuiten. Het is ook niet niks. De wereld heeft door de Hervorming een ander aanzien gekregen. Dat willen we het komende jaar herdenken en vieren. We willen …

Lees verder »

Gespreksgroep voor rouwbegeleiding

Verlies is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Staat in de beginperiode aanvankelijk nog ieder om je heen, langzamerhand ebt die belangstelling weg en sta je er alleen voor.Het leven gaat immers door. Je verhaal is bekend. Daar val je anderen niet mee lastig.

Wij willen mensen die zich herkennen in deze …

Lees verder »

Je geraakt weten!

Op zaterdag 22 oktober komen we weer kleding voor Hongarije ophalen.

Op de reeds bekende tijden: 9.30 uur in Ens, 10.00 uur in Kraggenburg, 10.30  uur in Marknesse en 11.00 uur in Luttelgeest.

En  natuurlijk bij de vroegere of nog in gebruik zijnde RK kerken.

Met groet: Dik de Jong, André Verwer, René Bos, Annie …

Lees verder »

Oudere berichten «