okt 04

De dorpskerk

De dorpskerk; een kerk voor het hele dorp. Een avond over de opzet en uitleg over de dorpskerk.

Continue reading

okt 04

De kerk in ’t nieuwe land (2)

Deel 2 over het oude kerkblad “De kerk in ’t nieuwe land”. Deel 1 is in het september-nummer gepubliceerd.

Continue reading

okt 04

Vanuit de kerkenraad ….

Vanuit de kerkenraad nieuws wat er speelt en over een evenement op Terschelling eind oktober.

Continue reading

okt 04

Nieuws van de diaconie

Nieuws van de diaconie; waarom een collecte voor Artsen zonder Grenzen op zondag 28 oktober as.

Continue reading

okt 04

Jeugdnieuws

Jeugdnieuws van de maand oktober; start provider 12-15 jarigen, Bijbels koken groep 1 en 2, Youth Alpha cursus, the God Story voor de jeugd, kindernevendienst, pop-up viering en de jeugd heeft de toekomst.

Continue reading

okt 04

Kerk in het dorp

Activiteiten die in Luttelgeest plaatsvinden als kerk; voorbereidingen dorpskerk en kerk-en-school viering.

Continue reading

sep 11

Startzondag 16 september 2018

Uitnodiging voor de startzondag. Het nieuwe kerkjaar 2018/2019 begint met als thema ‘een goed gesprek’.

Continue reading

sep 05

Duofiets voor Luttelgeest

U heeft het vast allemaal al vernomen of gelezen via Social Media of in De Noordoostpolder; Luttelgeest heeft een DUOFIETS. Via de Ontmoeting is deze duofiets, met trapondersteuning, aangeschaft; maar het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Luttelgeestenaren van de fiets gebruik gaan maken. Het zou immers zonde zijn, als deze alleen maar in de …

Continue reading

aug 29

De kerk in ’t nieuwe land (1)

Een uitleg over het oude kerkblad; de start van het kerkleven in de Noordoostpolder.

Continue reading

aug 29

Vanuit de kerkenraad …..

Een kleine terugblik over de zomer en vooruitblik over de start van het nieuwe seizoen vanuit de kerkenraad.

Continue reading

Load more